Web, foto og video

Fra Hiofwiki
Gå til: navigasjon, søk

Timeplan for kurset finnes her: http://www.fag.hiof.no/lu/timeplan/klasse/Ny_Ny_Kla1A_08ITDM.htm

Emnebeskrivelse for kurset finnes her: http://www.hiof.no/index.php?ID=14863&lang=nor&displayitem=ITM21109%7C000%7C1%7C20093%7CNO&module=studieinfo&type=emne

Web

Bidragsytere: Tom Heine Nätt, Harald Holone, Tore Petter Engen, Bjørg Hellum

Oppgaver knyttet til individuell webmappe

Oppgave knyttet til web:

Oppgavene legges ut på frigg.hiof.no under WFV – Web... Lever dem innen 28/9, så får dere tilbakemeldinger på dem. Endelig levering er ikke før mappa skal leveres.

1)

Lage et utkast (dummytekst?) til et webområde som presenterer DMPRO med informasjon, nyheter osv. Forsøke å benytte mest mulig av temaene vi har snakket om i denne delen av kurset. Dere kan lage webstedet som statiske websider (men benytt gjerne PHP/MySQL)

For å få bestått må dere ha prøvd/fokusert på/beskrevet følgende:

 • RSS (utforsk spesifikasjonen). (Generer denne dynamisk om dere baserer siden på PHP)
 • CSS: Fokuser på ulike medietyper (print, screen, projection) og alternative stilark
 • HTML: Test i det minste video-taggen
 • Optimalisert for indeksering av søkemotorer
 • Presentere XML-data (f.eks studieplan) som en “webside” gjennom CSS (gjerne også XSL, men jeg vet XSL kan være vanskelig)
 • Tilgjengelighet. Bl.a:
  • Nettleseruavhengig
  • Lesbar/Navigerbar på mobiltelefon, tekstmodus osv
  • ”Teknologiavhengigheter”
  • Bruk aktivt tips og fremgangsmåter fra WAI

Dere skal også gjøre korte drøftinger av valgene dere gjør. Websiden bør lages i Dreamweaver for å teste dette verktøyet

2)

 • Kombinerer en demo av et Open Source CMS system, og en eller flere komponenter/moduler som dere mener tilhører temaet Harald belyste i sine forelesninger i uke 36 (Twitter, Identi.ca!, Facebook, Flicker, Lifestream, Mikroblogging osv)
 • Begrunn valg av CMS og begrunn hvorfor dere valgte akkurat de(n) ekstrakomponenten(e) som dere gjorde.
 • Hvilke sikkerhetsaspekt bør dere tenkte på med CMS generelt og installasjon av tredjeparts programmer inn i dette

Installasjonen av CMS med tillegg kan dere gjøre lokalt på egen MAMP (WAMP/LAMP), alternativt ved bruk av JumpBox (Joomla). Det holder med skjermdump og begrunnelser i webmappen

3)

Skriv min. en A4-side om ett av følgende temaer som ble gjennomgått 3. og 4. september:

a) Diskuter Lifestreaming som konsept og teknologi. Beskriv to modeller for såkalt "Lifestreaming", og diskuter fordeler og ulemper med disse. Forsøk å se fem år frem i tid, og tenk deg hvordan du da kan holde orden på din aktivitet på nettet de siste årene.

b) Diskuter personvern og privatliv på det sosiale nettet. Ta utgangspunkt i egen erfaring, eller finn en nyhetssak og bruk denne som utgangspunkt for diskusjonen. Kan du formulere noen "leveregler" på nettet som tar hensyn til det du vet om personvern og privatliv?

Lykke til!

2009-09-18

 • Kun forelesning fredag 18.9 fra kl 10:15 - 13:00 (evt 14:00) På rom E1-074 nytt romnummer kommer på mail (ikke forelesning torsdag 17.9)

2009-09-11

 • NB - Husk at vi har byttet undervisningsrom pga støy - Nytt rom er Aud 5
 • Praktisk gjennomgang av Joomla (ikke teori)

2009-09-10

2009-09-03

2009-09-02

 • Hva er Web 2.0?
 • Blogger, nettsamfunn, mikroblogging, wiki, bildedeling, videodeling, bokmerkedeling, diskusjonsfora, CMS
 • Litt om teknologien
 • Lifestreams, Tumblr, Posterous

2009-08-27 / 2009-08-28

 • CSS (alternative stilark, medietyper, CSS3 osv)
 • HTML (HTML 5.0)
 • Søkemotorer
 • Tilgjengelighet
 • XML
 • Diverse

Forelesningsnotatene: http://www.it.hiof.no/~tomhnatt/foredrag/webteknologi.pdf

Video

Bidragsyter: Joakim Karlsen

Uke 1: Ide og prosjekt

Torsdag: idedugnad, beskrivelse og pitching.
Fredag: idedugnad, beskrivelse og pitching forts.

Uke 2: Opptak

Torsdag: Planlegging og gjennomføring av opptak. Kamerabruk.
Fredag: Arbeid med planlegging av opptak. Veiledning med Eirik og Jørgen.

Uke 3: Klipp

Torsdag: Struktur, organisering og klipp. Final Cut basics.
Fredag: Veiledning med Eirik og Jørgen, kamerabruk og final cut.

Uke 4: Etterarbeid

Torsdag: Final cut, ferdigstilling
Fredag: Visning av grovredigerte filmer, tilbakemelding. Veiledning med Jørgen og Eirik, ferdigstilling.

Grupper:

wfv_video_grupper

Mappa:

1. Dokumentarfilmen

2. En sides prosjektbeskrivelse

3. Egen refleksjon over oppgavene.

Foto

Bidragsyter: Gunnar Misund

"Photography is not a sport. It has no rules. Everything must be dared and tried!"
- Bill Brandt

Mål

Hovedmålet er:

 • Ta bedre bilder!

For å kunne gjøre det, må dere vite:

 • Hva er et godt bilde? Tre hovedaspekter:
  • Teknisk kvalitet
  • Bildets oppbygning (komposisjon)
  • Innhold: Fra ren avbildning til "mer enn tusen ord"
 • Hvordan tar man et godt bilde?
  • Se bildet!
  • Ta bildet!
   • Behersk teknikken!
   • Vær beredt!
  • Formidle bildet!

Struktur

Vi bruker en lærlingmodell, dere er lærlingene, Gunnar er fotografen. Kurset er svært praktisk lagt opp, og forutsetter jevn og høy aktivitet.

Hver uke har ett eller flere temaer, som først gjennomgåes i forelesning på torsdagene, og utdypes i en mer praktisk og veiledningsorientert "lab" på fredagene. Lab'en kan være innendørs eller utendørs; altså ikke nødvendigvis i et undervisningsrom :-)

Til hver uke vil det bli gitt endel praktiske oppgaver knyttet ukens tema(er). Disse oppgavene er å regne for obligatoriske, og skal bli endel av mappa.

I tillegg vil det bli gitt såkalte "oppdrag", i form av en sms, med et tema/stikkord, samt en frist. I mappa deres skal dere legge fram løsning av minst halvparten av oppdragene.

Flickr-gruppen "ITM21109" vil være et sentralt verktøy gjennom kurset. Her skal dere laste opp bilder knyttet til oppgavene og oppdragene, og her skal vi kommentere og diskutere hverandres bilder. OBS: Husk å legge til gunnarmis i kontaktlisten!

Dere må alle disponere et kamera i en eller annen form, og helst ha det tilgjengelig "alltid". Hans Olav Bøe har et begrenset antall kameraer og objektiver til utlån etter først-til-mølla prinsippet.

Viktig og nyttig informasjon vil bli lagt ut på denne wiki'en underveis.


Plan

Uke 45 - Intro
Crash kurs I: Kameraet
Crash kurs II: Etterbehandling
Crash kurs III: Bildeanalyse
Uke 46 - Komposisjon
...
Uke 47 - Lys
Medlys, motlys, sidelys
Hardt og bløtt lys
Blandingslys
Uke 48 - Arbeidsflyt og etterbehandling
Grunnleggende etterbehandling
Dokumenter og bilder
Uke 49 - Mappa
...

Oppgaver

Oppgavene skal løses individuelt.

Oppgave 1 - Skarphet
Det finnes i hovedsak tre ulike former for uskarphet -
 • Motivet er ute av fokus (feil instilling av fokus)
 • Motivet beveger seg så fort at kameraet ikke klarer å "fryse" det (for lang lukkertid)
 • Fotografen beveger kameraet (bevegelsesuskarphet)
Illustrer alle typene med ett eller flere bilder, inkludert kort tekstlig forklaring.
Vanligvis prøver man å unngå slik uskarphet. Forklar kort hvordan man kan unngå de ulike typene av uskarphet.
Noen ganger kan uskarphet brukes kreativt for å framheve innholdet i bildet. Gi noen eksempler, både i tekst og med dine egne bilder, på hvordan uskarphet kan brukes kreativt.
Oppgave 2 - Eksponeringsjustering
Lysmåleren antar at motivet har en normal lysrefleksjon (18%). Hvis store deler av bildet er mørkere enn normalt vil bildet ofte bli lysere enn ønsket...og vise versa.
For å unngå dette, bruker man som regel eksponeringsjustering, dvs. at man overstyrer lysmåleren, og gir beskjed om å slippe inn mer lys (pluss-kompensering) eller mindre lys.
Ta "før-og etter" bilder som illustrerer bruken av eksponeringsjustering. Gi en kort forklaring.
Oppgave 3 - Zoom og valg av brennvidde
Zoomfunksjonen skal ikke brukes til å komme nærmere motivet (med unntak av sports- og dyrefotografering), slik mange i praksis gjør. Tvertimot skal man velge zoomnivå utifra det som passer motivet best.
Ta et portrett der ansiktet fyller hele bildet, både med full vidvinkel og full tele. Bruk samme sted/bakgrunn. Kommenter effekten.
De fleste portretter blir tatt med tele...men husk at regler er til for å brytes!
Ta et portrett med full vidvinkel, der nettopp vidvinkeleffekten understreker innholdet i bildet.
Oppgave 4 - Formater
Det første man bør tenke på under komponering av et bilde er formatet:
 • kvadratisk
 • rektangulært (liggende/stående), typisk høyde/breddeforhold 3:4
 • panorama
Illustrer alle typene med ett eller flere bilder, inkludert en kort forklaring. Vær nøye med å finne motiver som blir forsterket av formatet.
Oppgave 5 - Bildeobjekter
Ta ett eller flere bilder som 1) i hovedsak er bygd opp av flater, og 2) som i hovedsak er bygd opp av linjer og/eller kurver. Gi en kort forklaring.
Oppgave 6 - Det gyldne snitt
Det gyldne snitt og tredelingsprinsippet har vært brukt innen kunsten i uminnelige tider for å letter lage harmoniske oppbygninger.
Velg et motiv, og ta to ulike versjoner av bildet:
 • Ett ved bruk av gyldne snitt eller tredelingsprinsippet, og
 • ett som helt klart bryter med de to prinsippene.
Lag en kort kommentar.
Oppgave 7 - Dybde
To prinsipper brukes ofte for å skape dybde i et bilde: Tredeling i forgrunn/mellomgrunn/bakgrunn og eller perspektivlinjer (forsvinnende linjer).
Illustrer begge prinsippene med ett eller flere bilder og en kort forklaring.
Oppgave 8 - Bildevandring
Gode bilder kjennetegnes ofte ved at øyet vandrer i bildet og skaper dermed en dynamisk opplevelse, noen ganger blir det en hel fortelling.
Prøv å lag et bilde der øye vandrer, og prøv å tegne vandringen oppå bildet med nummererte piler fra det ene elementet til det andre.
Oppgave 9 - Lys
Grovt sett skiller vi mellom tre hovedtyper belysning: Medlys, motlys og sidelys. I tillegg kan lys være 'hardt' eller 'bløtt'.
Ta fem bilder som illustrerer disse fem typene belysning, hver med en kort forklaring.
Oppgave 10 - Bildereportasje
Mange av historiens viktigste, flotteste, mest rystende, og ikke minst; mest innflytelsesrike, bilder har blitt tatt som en del av en reportasje. I denne oppgaven skal du selv lage en bildereportasje, som oppfyller disse kravene:
 • Temaet for oppgaven skal være godkjent av Gunnar på forhånd. Send epost til Gunnar som inneholder en kort beskrivelse av din reportasje, innen fredag 20 15:00
 • Det skal være minimum 6, maximum 10 bilder
 • Flertallet av bildene skal være dominert av mennesker
 • Hvert bilde skal ha en kort bildetekst
 • Reportasjen skal ha en kort og meningsbærende tittel
Oppgave 11 - Etterbehandling
"Alt" kan gjøres med dagens mylder av programvare for etterbehandling. Likevel, for mange fotografer er det et mål i seg selv å unngå, eller om ikke annet, redusere etterbehandlingen. De dyktigste "photoshopperne" leverer fra seg bilder der betrakteren ikke får den ringeste mistanke om etterbehandling.
De følgende arbeidsmomentene bør beherskes på et grunnleggende nivå. Dokumenter hver behandlingstype med minst to bilder (før og etter, men gjerne flere steg), inkludert kort forklaring. Dere skal bruke (deres egne) bilder fra oppdragene og/eller oppgavene.
 • Justering av lys, kontrast og farge
 • Etterbelysning (gjøre det lysere) av en del av et bilde
 • Nedtoning (gjøre det mørkere) av en del av et bilde
 • Fjerning av et forstyrrende element
 • Innkopiering av et element fra et annet bilde


Oppdrag

Et oppdrag vil bli kunngjort via sms, og inneholder et tema, og en frist. Innen fristen skal du ta et bilde som illustrerer temaet, og laste det opp (obs: det er ikke lov til å bruke "gamle" bilder). Hvis fristen er kort eller hvis du ikke har anledning til å laste opp, så gjør det så raskt som mulig etter fristen. Bildet skal ha en tag som er identisk med temaet (kan også ha flere tag'er). I tillegg så skal du sende bildet til Flickr-gruppen ITM21109. Det er lov å etterbehandle bildene før opplasting. Oppdragene skal utføres individuelt.

For hvert oppdrag forventes det at alle kommenterer minst ett av de andre bidragene, fortrinnsvis et bidrag som ikke har blitt kommentert (eller eventuelt bare kommentert av Gunnar).

Mappa

Mappa skal leveres individuelt i utskriftsversjon i PDF, A4, optimalisert for 150dpi. Den skal inneholde:

 • Navn
 • Kurs
 • Høgskole
 • Sted, dato
 • Kort introduksjon
 • Oppgavedel
  • Alle oppgavene som er gitt skal inn i mappa
 • Oppdragsdel
  • Et utvalg på minst 10 stk av alle oppdragene skal dokumenteres på følgende måte:
   • Tema
   • Bildet
   • Tekniske detaljer: Kameratype, brennvidde, lukkertid, blenderåpning, blitsbruk
   • Din egen vurdering av bildet
   • Andres kommentarer på Flickr (hvis de finnes...kommentarer av typen "Stilig, NN!" er ikke noe vits å ta med :)

Husk at mappa godt kan brukes i en framtidig jobbsøknad!

Mappa lastes opp på frigg.hiof.no under WFV – Foto innen mandag 7. desember kl 09:00.

Mapper som ikke oppfyller disse kravene vil bli underkjent, og studenten vil dermed få karakteren "F", "Ikke bestått".

Ressurser

 • Masse fine bilder og bildediskusjon (på norsk): foto.no. Har også masse bra tekniske tips.
 • Noe lignende våre oppdrag: dpreview challenges. Har også den beste (?) samlingen av utstyrstester.
 • Internasjonalt, masse heftige bilder: Deviantart
 • Nok en bra internasjonal site: photo.net


Kurset/klassen på identi.ca og Twitter

UNIQc0a8de1d95cb4a9d-rss-00000000-QINU UNIQc0a8de1d95cb4a9d-rss-00000001-QINU