Swtesting

Fra Hiofwiki
Gå til: navigasjon, søk

Velkommen til kurset "Evaluering og testing av programvare", høsten 2012

Presentasjonene fra gjesteforelesningene finner dere under:
- Ann Kristin's presentasjon kommer snart.
- Rikard's presentasjon
- Hans's presentasjon

Eksamensoppgavene som ble gitt i 2010 og 2011 finner dere under:
- Eksamen 2010
- Eksamen 2011

Emnebeskrivelse fra studeplanen

Timeplan for 10ITBL

Forelesningstid og sted

Vi vil ha forelesninger på følgende dager:

  • Tirsdager 10.15-12.00, rom D1-057
  • Torsdager 11.15-13.00, rom D1-057

Innhold

Kurset i er delt opp i 3 blokker:

  • Blokk 1: Risikoanalyse og kravspesifikasjon (uke 33-37), med Tord Akerbaek (TA) og Monica Kristiansen (MK) som ansvarlige forelesere.
  • Blokk 2: Software testing (uke 38-41), med Tord Akerbæk som ansvarlig foreleser.
  • Blokk 3: Evaluering av software (uke 42-47), med Kåre Sorteberg (KS) som ansvarlig foreleser.

I hver blokk gis 2 obligatoriske oppgaver, tilsammen 6 obligatoriske oppgaver. Noen av oppgavene skal leveres inn,
andre skal presenteres for resten av klassen.

Forelesningsplan

Dato Tema
Uke 34 Blokk 1 (MK):
- Generell informasjon
- Motivasjon
- Introduksjon til risikoanalyse
- Sikkerhetsstyringsprosessen
- Ulike risikoanalyseteknikker (HazOp, FMEA/FMECA, FTA, ETA)
- Hazop og FMEA - oppsummering på norsk 1
- FTA eksempel
- Ledeord i HazOp
- Oppgaver blokk 1.
Uke 35 Blokk 1 (MK):
- Introduksjon til obligatorisk oppgave 1
- FTA og ETA - oppsummering på norsk 1
- ETA eksempeler
- Klassifisering av hazarder og risiko
- Risikobasert testing
- V-modellen for testing
- Oppgaver blokk 1
Uke 36-37 Blokk 1 (TA):
- Introduksjon til krav
- Strukturerte krav m/Introduksjon til obligatorisk oppgave 2

Fil:High level requirements SAIH1.pdf
Fil:Videokonferansesystem for møte og undervisning kravspesifikasjon.pdf
Uke 38-41 Blokk 2 (TA):
Uke 42 Blokk 3 (KS):
Tema 1 - Introduksjon:
- Om blokk 3
- Hvorfor evaluere
- Generelt om evaluering

- Evaluering av grensesnitt
- Evaluering av brukskvalitet
- Jacob Nielsens 10 Heuristikker

- Introduksjon til obligatorisk oppgave 5
- Introduksjon til obligatorisk oppgave 6.

- AudOppg. 1 - Tekstformater
- AudOppg. 2 - Grensesnitt

- Eksempel 1 - Evaluere lisenskrav

- ØvOppg. 1 - Evaluering av e-læring

Linker:
- Typer av software
- Vurdering av nettsted

- Gjesteforelesning med Hans Schaefer på fredag 19. oktober fra kl 10.15-16.00, rom D1-052.

Uke 43 Blokk 3 (KS):
Tema 2 - Metodisk arbeid:
- Grunnleggende om evaluering av IT-systemer
- Metodisk arbeid
- Evaluering som prosjektarbeid
- En konkret metode
- Slik kan en evalueringsrapport utformes
- Kort om krav

- AudOppg. 3-1: Gammel og ny kursside
- Gammel
- Ny

- AudOppg. 3-2: Mobiltelefongrensesnitt

- AudOppg. 4: Endring i prioritering

- Eks 1 - Evaluering før og etter

- Løsningsforslag til ØvOppg

Uke 44 Blokk 3(KS):
Tema 3 - Forretningssystemer
- IT_systemer i virksomheter
- Nytten av IT-systemer
- Både velge og evaluere
- Hvordan anskaffe et IT-system
- RRISC-metoden
- Spesielle systemer
- CRM

- Introduksjon til obligatorisk oppgave 6

- AudOppg. 5 - Fire viktige IT-systemer
- AudOppg. 6 - Velge et system

Løsningsforslag til ØvOppg 2 - velge system
for videokonferanse

Linker:
- Velge IT-systemer
- Evaluere Mamut
- Evaluere CRM

Uke 45 Blokk 3 (KS):
Tema 4 - Perspektiver:
- Evaluering i forskjellige perspektiver
- Kort om perspektiver
- KostNytte
- Psykososialt
- Forvaltning
- Personvern
- Unix eller Windows
- Kvalitet av programvare

- AudOppg 7 - Interessekonflikt
- AudOppg 8 - Endring i prioritering

- Gjennomgang av obligatoriske oppgaver

- Eks 3 - Velge IP-telefoni
- Eks 4 - Valg av system til MinButikk
- Eks 5 - Evaluering av lisenskrav til Apple sin nyeste iPhone-modell

Uke 46 Gjesteforelesning med Ann-Kristin fra Morecom tirsdag 13. nov.
Gjesteforelesning med Rikard Thorbjørnsen fra Veidirektoratet torsdag 15. nov.
Uke 47 Oppsummering (KS og TA)

Gruppeinndeling

Klassen er delt inn i følgende grupper:

Gruppe Studenter
G_1 Dan Magnus, Jørgen, Erik R. og Berge R.
G_2 Ajwan, Lindita, Line og Stine
G_3 Simen Kristoffer, Christian E., Robin Andrè og Lars
G_4 Henrik, Rolf Erik, Camilla og Daniel
G_5 Erik Elias, Jarle, Kenneth Renè og Michael
G_6 Ole Anders, Ole Johan, Kai og Magnus
G_7 Dinesh, George, Thor Jarle og Mathias
G_8 Erik F, Yngve, Eldar og Dhruv

Obligatoriske oppgaver

For å kunne fremstille seg til eksamen må 6 obligatoriske oppgaver bestås.

Oppgave Innleveringsfrist
Oblig 1 Leveres fredag 7. september før kl. 16.00
Oblig 2 Leveres tirsdag 18. september før midnatt
Oblig 3 Leveres i uke 41
Oblig_4 Leveres i uke 42
Oblig_5 Leveres i uke 43
Oblig_6 Leveres i uke 45

Studentpresentasjoner

Hver gruppe får 30 min til å presentere inkl. spørsmål.
G1 skal stille spørsmål til G2 etter at de har presentert, G2 til G3, G3 til G4. osv. Lykke til!

Pensum

Nyttige linker

Termiologi

Rapportskriving

Evaluering

Testing

Eksamen

  • 4 timers skriftlig eksamen tirsdag 27. november kl 09:00-13:00.
  • Bokstavkarakter A-F.
  • Ingen hjelpemidler er tillatt.

Emneansvarlige

Tord Akerbæk (torda@hiof.no)
Kåre Sorteberg (kaare.sorteberg@hiof.no)
Monica Kristiansen (monica.kristiansen@hiof.no)