Statoek 2013

Fra Hiofwiki
Gå til: navigasjon, søk

Velkommen til Statistikk og Økonomi, våren 2013

Løsning til eksamen finner dere her!

Emnebeskrivelse fra studeplanen

Timeplan for 11DAT

Forelesningstid og sted

Vi vil ha forelesninger:

Forelesning:

  • Tirsdag kl. 10.15 - 12.00 (D1-052)
  • Fredag kl. 11.15 - 13.00 (E1-061)

Øving:

  • Tirsdag kl 08.15-10.00 (D1-053)

Øvingslærer er Tom Erik.

NB! Endringer vil forekomme.

Forelesningsplan

Dato Tema
8. jan. Statistikk 1: Viktige begreper (stokastisk forsøk, utfall, utfallsrom, hendelse,
relativ frekvens, sannsynlighet, etc.), kombinatorikk (ordnet(uordnet utvalg, med/uten tilbakelegging).
11. jan. Statistikk 2: Komplimentet til en hendelse, snitt og union av hendelser, betinget sannsynlighet,
multiplikasjonssetningen og uavhengige hendelser.
15. jan. Statistikk 3: Uavhengige hendelser (forts.), hendelsestre, total sannsynlighet og Bayes formel.
18. jan. Statistikk 4: Deskriptiv statistikk (gjennomsnitt, typetall, median, variansbredde, kvartilbredde,
histogram, stolpediagram), diskret sannsynlighetsfordeling,
diskret kumulativ fordelingsfunksjon, forventning, varians og standardavvik.
22. jan. Statistikk 5: Diskret sannsynlighetsfordeling, diskret kumulativ fordelingsfunksjon, forventning,
varians og standardavvik (forts.), binomisk fordeling.
25. jan. Statistikk 6: Binomisk fordeling (forts.), kontinuerlige variable og sannsynlighetstettheter.
29. jan. Statistikk 7: Uniform fordeling, normalfordelingen, binomisk fordeling til normalfordeling
Matlab-kode finner dere her.
1. feb. Statistikk 8: Måleresultater, modelltilpassing og sentrale estimatorer.
Kvantilbegrepet.
5. feb. Statistikk 9: Konfidensintervall, Student t-fordelingen.
8. feb. Statistikk 10: Konfidensintervall (forts.), hypotesetesting.
12. feb. Statistikk 11: Hypotesetesting (forts.), kovariansanalyse.
15. feb. Statistikk 12: Regresjonsanalyse.
19. feb. Statistikkoppsummering.
22. feb. Vinterferie.
26. feb. Ingen forelesning.
1. mars Økonomi 1: Innføring i begreper (finansregnskapet, årsregnskapet, driftsregnskapet,
budsjettering, finansering og investering), resultatregnskapet og balansen, noter,
kostnader, utgifter og utbetalinger, tidsavgrensninger, beregning av kostnad, kostnadsgruppering.
5. mars Økonomi 2: Beregning av lønnskostnad, avskrivninger (lineære-, degressive-, progressive-, og
variable avskrivninger), saldometoden og årssiffermetoden (begge degressive avskrivninger),
finanskostnader, kalkulatoriske kostnader, mva/moms og skjulte reserver.
8. mars Økonomi 3: Regnskapsanalyse.
12. mars Økonomi 4: Regnskapsanalyse (forts.) og endingsanalyse.
15. mars Ingen forelesning.
19. mars Økonomi 5: Kalkyler.
22. mars Økonomi 6: Kalkyler
26. mars Påskeferie.
29. mars Påskeferie.
2. april Økonomi 7: Kalkyler.
5. april Økonomi 8: Budsjettering.
9. april Økonomioppsummering.
12. april Spillteori 1: Statiske spill (dominant og dominert strategi, nashlikevekt).
16. april Ingen forelesning.
19. april Spillteori 2: Statiske spill (Cournots modell, Bertrands modell).
23. april Spillteori 3: Dynamiske spill (baklengs induksjon og nashlikevekt, Stackelbergs modell).
26. april Spillteori oppsummering og eksamensoppgaver.

Obligatoriske oppgaver hver uke

For å kunne fremstille seg til eksamen må 8 av 10 obligatoriske oppgaver bestås.
Dere må alle leverere deres egen besvarelse.

Oppgave Oppgaver Innleveringsfrist Løsningsforslag
StatOblig_1 Kap. 15.3: 3, 8
Kap. 15.4: 5, 10
Kap. 15.5: 7, 17, 20
Fredag 18. jan. kl. 11.00
StatOblig_2 Kap. 15.3: 10
Kap. 15.4: 7
Kap. 15.5: 5, 11, 12, 13, 23
Kap. 15.6: 8, 9
Tirsdag 29. jan. kl. 10.00
StatOblig_3 Kap. 16.3: 2
Kap. 16.6: 1
Kap. 16.4: 4, 6, 11a,e,f, 12b,c,e, 15, 16
Tirsdag 5. feb. kl. 10.00
StatOblig_4 Kap. 16.4: 19
Kap. 16.8: 6
Kap. 16.10: 4, 5, 10, 11
Tirsdag 12. feb. kl. 10.00
StatOblig_5 Kap. 15.6: 10
Kap. 16.10: 14
Kap. 16.11: 2, 4a-b, 9, 13, 14
Tirsdag 19. feb. kl 10.00
StatOblig_6 Kap. 16.11: 15
Kap. 16.13: 1, 4a-b, 7a
Tirsdag 26. feb. kl 10.00
ØkOblig_1 Tirsdag 12. mars kl. 10.00
ØkOblig_2 Tirsdag 19. mars kl. 10.00
ØkOblig_3 Fredag 12. april kl. 11.00
SpillTeori_1 Kap. 15.7: 2, 6, 10
Kap. 15.5: 19, 25
Kap. 16.4: 17c, 22
Onsdag 24. april kl 16.00

Tidligere eksamensoppgaver

År Oppgave Løsningsforslag
2012 Eksamen_2012 Løsning_2012
2011 Eksamen_2012 Løsning_2012
2010 Eksamen_2011 Løsning_2011
2009 Eksamen_2009 Løsning_2009
2008 Eksamen_2008 Løsning_2008

Pensum

Steffen Log: Mathema II Kap. 15 og 16, samt utdelt materiale i økonomi.

ISBN: 978-82-519-2180-0

Kjell Gunnar Hoff: Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, Universitetsforlaget.

ISBN: 978-82-15-01294-0

Eksamen

Skriftlig eksamen.

Faglærer

Monica Kristiansen (monica.kristiansen@hiof.no)