Parlamentet

Fra Hiofwiki
Gå til: navigasjon, søk

--Idahbrek 26. mar 2007 kl. 11:43 (CEST)


LANDSMØTE I STL 2007

> En [[[[[oversikt over sakene]]]]]som skal behandles

> [[[Studentenes meninger]]], refleksjoner, undringer, frustrasjoner og raseriutbrudd

> [[[Delegatenes formøter]]]

> [[[Nyttige nettsider]]]

SAKER 2006:

Vedtak gjort av parlamentet i dette år og hvordan de er videreført av studentleder!

Sak om materialavgift- Har stoppet opp et sted i systemet og må purres på

Sak om treningssenter på Remmen- Har blitt jobbet med og brakt videre til studentsamskipnaden, der ligger saken nå.

Sak om markedsføring av HiØ- Har blitt tatt opp med deler av ledelsen, men ikke kommet til alle før nå. Er nå en aktuell sak igjen løftet over markedsføringsutvalget.

Sak om eksamensdatoer- Videreformidlet til studiedirektør og jeg er informert om at det jobbes hardt med forbedringer av dette i studieseksjonen nå.

Traffikksikkerhet på/ ved Remmen- ( her ligger iverksetting hos statens vegvesen, de vil ikke gjøre noe per nå sier de i svar)

RealfagsatsningNoen andre saker som er jobbet med av studentleder dette år

!

Eksamensavvikling og gjennomføring, samt studentenes rettsikkerhet og klagerett i forhold til dette ( denne saken er tatt tak i hos studieseksjonen i fellestjenestene)

Studentevalueringer og viktigheten av tiltak basert på disse. I tillegg at det må meldes tilbake til studentene angående hva som blir igangsatt og funnene i disse evalueringene.( Dette er nå en del av et langtids FoU prosjekt i regi av PULS ved HiØ) Jeg har blandt annet hatt innlegg på fagdag og i fagmøter angående dette.

Merutgifter for studenter i forbindelse med praksis.( jobbes fremdeles med i samarbeid med SiØ). Det finnes ikke et tilfredstillende regelverk omkring dette og det taes tak i nå av oss.

Tilbakemeldinger til studentene på innleverte oppgaver, progresjon i studiene og ved eksamen. ( Dette er en del av FoU prosjekt ved HiØ) Dette har jeg også gitt innlegg om på fagdag i regi av PULS.

Endring av LMU`s arbeidsområder for å komme mer i tråd med loven...

Realfagsatsning...


I tillegg kommer nasjonale saker som: skikkethetsvurdering, Studentsamskipnadsordningen, Sensorordningen ved Høgskoler og universiteter i Norge ( ekstern/intern og nasjonalerettningslinjer ved sensurgivning).

Landsmøte i Studentenes Landsforbund 13-15 april. En delegasjon på 6 personer reiser til Hamar for å representere HiØstudentene nasjonalt Les mer på www.stlweb.no