Ingeniørmatematikk 2

Fra Hiofwiki
Gå til: navigasjon, søk

Velkommen til Matematikk 1, høsten 2011

Løsningsforslag til alle obliger ligger i hyllesystemet ved printeren rett på utsiden av mitt kontor :)

Svar på eksamensoppgavene finner dere her :)

- Eksamensdato er satt til fredag 9. desember kl. 09:00-13:00.

Emnebeskrivelse fra studeplanen

Matlab-info fra IT-drift

Timeplan for 10DAT

Timeplan for 11DAT

Her kan dere laste ned En kort innføring i MATLAB på norsk og En kort innføring i MATLAB på engelsk.

Forelesningstid og sted

Vi vil ha forelesninger og øvelser på følgende dager:

Forelesning:

  • Mandag kl. 13.15 - 15.00 (Aud 4)
  • Torsdag kl. 12.15 - 14.00 (Aud 5)
  • Fredag kl. 10.15 - 12.00 (Aud 5)

Øvelse:

  • Mandag kl. 15.15 - 17.00 (rom E1-074)
  • Torsdag kl. 14.15 - 16.00 (D1-042/D1-053)
  • Fredag kl. 08.15 - 10.00 (D1-055/56)

NB! Endringer vil forekomme, og det vil bli noe overlapp mellom forelesninger og øvelser.

Forelesningsplan

Dato Tema
25. aug. Kap. 5.1: Funksjoner (diskrete og kontinuerlige), grafer, grenseverdier og kontinuitet.
26. aug. Kap. 5.2: Grunnfunksjoner (lineære og kvadratiske funksjoner, trigonometriske funksjoner).
1. sept. Kap. 5.2: Grunnfunksjoner forts. (eksponential- og logaritmefunksjoner).
Kap. 5.3: Translasjon av grafer, symmetri og asymptoter.
2. sept. Kap. 7.1: Sekant og tangent.
Kap. 7.2: Definisjon av derivasjon, grunnfunksjoner og deres deriverte,
derivasjonsregler og kjerneregelen.
5. sept. Jobbe med obligatorisk oppgave 1 (4t).
8. sept. Kap. 7.2: Logaritmisk derivasjon.
Kap. 7.3: Implisitt derivasjon.
Kap. 7.4: L'Hôpitals regel.
9. sept. Kap. 7.6: Globale og lokale maksimal- og minimalverdier.
Kap. 7.7: Praktiske maksimal- og minimalproblemer.
12. sept. Kap. 7.9: Newtons metode.
Kap. 7.10: Partiell derivasjon.
Kap. 7.11: Lokale maksima og minima.
15. sept. Kap. 7.10: Partiell derivasjon (fort).
Kap. 7.11: Lokale maksima og minima.
Kap. 8.1: Antiderivasjon og integrasjon ved substitusjon.
16. sept. Kap. 8.1: Integrasjon ved substitusjon og delvis integrasjon.
19. sept. Introduksjon til Matlab / Jobbe med obligatorisk oppgave 2 (4t).
22. sept. Introduksjon til Matlab / Jobbe med obligatorisk oppgave 2 (4t).
23. sept. Introduksjon til Matlab / Jobbe med obligatorisk oppgave 2 (4t).
26. sept. Kap. 8.1: Integrasjon ved delbrøkoppspalting.
29. sept. Kap. 8.2: Det bestemte integral.
30. sept. Kap. 8.3: Areal og volum.
Kap. 8.5: Andre anvendelser.
03. okt. Kap. 8.6: Numeriske metoder.
Kap. 8.7: Uegentlige integraler.
06. okt. Kap. 9.2: Differensiallikninger og matematisk modellering.
Kap. 9.3: Lineære homogene/inhomogene differensiallikninger med konstante koeffisienter.
07. okt. Jobbe med obligatorisk oppgave 3 og 4(2t).
10. okt. Jobbe med obligatorisk oppgave 3 og 4 (4t).
13. okt. Jobbe med obligatorisk oppgave 3 og 4 (2t)
14. okt. Kap. 9.4: Separable differensiallikninger av 1.orden med variable koeffisienter.
Kap. 9.4: Lineære differensiallikninger av 1.orden med variable koeffisienter.
Kap. 9.5: Anvendelser av differensiallikninger.
17. okt. Kap. 9.6: Numeriske metoder for å løse 1. ordens differensiallikninger.
Kap. 4.1 - Kap. 4.2: Introduksjon til vektorer.
20. okt. Kap. 4.2 - Kap. 4.3: Mer vektorer, trigonometri og produkter mellom vektorer.
21. okt. Kap. 4.4: Komplekse tall.
Kap. 10.1: Lineære likningssystemer.
24. okt. Kap. 10.2: Matriser.
Kap. 10.3: Determinanter.
27. okt. Kap. 10.6: Kryptering.
Kap. 10.8: Minste kvadraters metode.
28. okt. Jobbe med obligatorisk oppgave 4 og 5 (4t)
31. okt. Kap. 10.6: Kryptering.
Kap. 10.8: Minste kvadraters metode (forts.).
Kap. 11.1: Vektorrom, underrom og lineær avhengighet.
03. nov. Kap. 11.1: Vektorrom, underrom og lineær avhengighet (forts.).
04. nov. Kap. 11.1: Basisskifte og koordinatskifte.
Kap. 11.2: Lineære transformasjoner.
07. nov. Jobbe med obligatorisk oppgave 5 (4t).
10. nov. Kap. 11.2: Lineære transformasjoner (forts.).
Kap. 11.3: Egenverdier og egenvektorer.
11. nov. Kap. 11.3: Egenverdier og egenvektorer (forts.).
Kap. 13.1: Taylorpolynomer.
14. nov. Kap. 13.2: Geometiske rekker.
Kap. 13.3: Potensrekker og Taylorrekker.
17. nov. Ingen forelesning!
18. nov. Kap. 13.3: Potensrekker og Taylorrekker (forts.).
Kap. 14.3: Z-transformasjon og Laplacetransformasjon.
21. nov. Kap. 14.4: Fourierrekker.
Eksamensoppgaver
24. nov. Repetisjon og eksamensoppgaver (3t).
25. nov. Repetisjon og eksamensoppgaver (3t).

Regneøvelser

Kapittel Aktuelle oppgaver
Kap. 5 Kap. 5.1: 1a-c, 7a-g, 11, 12 og 16
Kap. 5.2: 2a, c, f og g, 5a-b, e, 7a-b, 11b og e, 14a-e, 19
Kap. 5.3: 1a-e, 2a-d
Kap. 7 Kap. 7.1: 1a-c, 4a-f, 5a-b, 7a-b, e-f, 8a-d, 9a-b
Kap. 7.1: 10a-c, 11a-c, 12a-b, 13a, 14a-b, 15a-b
Kap. 7.3: 1a-c, f-g, 2a-d
Kap. 7.4: 1a-g, 2
Kap. 7.6: 1a-d, 2a
Kap. 7.7: 1, 9
Kap. 7.9: 1a-c, 3a-c
Kap. 7.10: 2a-e, 13b-c, 14, 19a-b, 20a-b
Kap. 7.11: 1a, c, g, 3
Kap. 8 Kap. 8.1: 1a-e, 2a-d, 3a-d, 4a-f, 11a-d
Kap. 8.2: 2a-f
Kap. 8.3: 2, 4, 8b-d
Kap. 8.5: 1a-c, 2, 4, 17a-b, 18a, d
Kap. 8.6: 1a-c, 4a-b, 6a-b
Kap. 8.7: 1a-c
Kap. 9 Kap. 9.2: 1, 2, 6
Kap. 9.3: 2a-b, 3a-e, 4a-c, 6a-b, 7b
Kap. 9.4: 1a-c, 2a, 3a-b
Kap. 9.5: 4, 5, 11
Kap. 9.6: 5a-b, 7a-b, 9a
Kap. 4 Kap. 4.2: 1a, d, h, i, 8a-c, e, f, 9a, 10a, 11, 13, 18a
Kap. 4.3: 1a, d, 4, 5a, c, 14a, 15b, 16
Kap. 4.4: 1a, d, 4a, d, 5a, d, 6b, 7a, c, 8b, 10a, c, 11c
Kap. 10 Kap. 10.1: 1b, 2, 5a-b, 6c
Kap. 10.2: 1b, 2, 3b-c, 4a, d, e, 6a, c, e, 11a, c, 12a
Kap. 10.3: 1a, d, 2a, 9c
Kap. 10.6: 4a-b, 5a-b
Kap. 10.8: 1a-b, 3a
Kap. 11 Kap. 11.1: 2a-b, 5a-b, 6a-c, 7a-b, 8b-e, 11a-b, 14b
Kap. 11.2: 1, 4, 5a-b, 6a, 11
Kap. 11.3: 6a-b, 7
Kap. 13 Kap. 13.1: 2b, e, 3c
Kap. 13.2: 1a, d, j, 5b, 6b, c, 7a, d
Kap. 13.3: 1a, d, 2a, b, 6c, 7a, 10d

Obligatoriske oppgaver

For å kunne fremstille seg til eksamen må 5 av 6 obligatoriske oppgaver bestås.

Oppgave Innleveringsfrist
Oblig_1 Fredag Uke 36 kl. 12.15
Oblig_2 Fredag Uke 38 kl. 12.15
Oblig_3 Fredag Uke 41 kl. 12.15
Oblig_4 Fredag Uke 43 kl. 12.15
Oblig_5 Mandag Uke 46 kl. 17.00
Oblig_6 Torsdag Uke 47 kl. 12.00 (senest!!)

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamen 2008
Eksamen 2009
"Konte"-eksamen 2010
Eksamen 2010
"Konte"-eksamen 2011

Pensum

Steffen Log: Mathema I og II

ISBN: 978-82-519-2179-4 og 978-82-519-2180-0

Kap 4.1-4.4, 5.1-5.3, 7.1-7.4, 7.6, 7.7, 7.9-7.11, 8-1-8.3, 8.5-8.7, 9.1-9.6,
10.1-10.3, 10.6, 10.8, 11.1-11.3, 13.1-13.3, 14.3-14.5 (OBS: Endringer kan forekomme)

Eksamen

Alle skriftlige hjelpemidler er tillatt. Ingen kalkulator!
Eksamensdato er satt til fredag 9. desember kl. 09:00-13:00.

Faglærer

Monica Kristiansen (monica.kristiansen@hiof.no)