ITD20106: Statistikk og økonomi

Fra Hiofwiki
Gå til: navigasjon, søk

About the course

 • Emneansvarlig: Christian Fredrik Heide (christian.f.heide@hiof.no )

Instructor for Part II

 • Foreleser: Cathrine Linnes
 • Kontor: D1-033
 • Epost: cathl@hiof.no
 • Telefon: 69608099

Student Assistent

 • Student Assistent: Andreas Gulstad
 • Dag: Torsdag 8.00-10-00
 • Klasserom: D1-053

Øvningstimen er kansellert i morgen Torsdag 2/2/2017. Andreas kan komme in på Fredag eller Mandag skulle det trengs. Du kan nå han på følgende e-post: andregu@hiof.no Ta kontakt for å avtale tid.

Meeting Time

 • M, O 10.15AM - 12.00PM på D1-055/056

Textbook

Følgende lærebøker benyttes i dette kurs:

 • Gunnar G. Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler, 3. utgave (eller nyere), Universitetsforlaget 2013. ISBN: 978-8-21-501807-2
 • Trond Winther m.fl.: Grunnleggende bedriftsøkonomi, 3. utgave, Gyldendal 2013. ISBN:978-8-20-542716-7

Lærebøker kan kjøpes på SIØ i HIOF Halden: https://www.siost.hiof.no/bokhandel

Schedule

Avhengig av tempo for hver enkelt klasse, vi kan gå raskere eller langsommere enn denne planen. Foreleser forbeholder seg retten til å justere timeplanen og leveransen om nødvendig.

Uke Outline
1 Introduksjon til kurset og bedriftsøkonomi
Les kapittel 1
1 Inntekt og kostnadsbegreper
Les kapittel 2
2 Kostnadsforløpet
Les kapittel 3
2 Etterspørsel
Les kapittel 4
3 Markedstilpassing
Les kapittel 5
Oppgave 1 leveres ut
3 Budsjettering
Les kapittel 10
4 Kalkulasjoner
Les kapittel 6
Oppgave 2 leveres ut
4 Kapitalbehov og Finansiering
Les kapittel 12
5 Produktvalg og Driftsregnskap
Les kapittel 9 og 7
5 Prosjektanalyse
Les kapittel 11

Merknad: Uke 6 Christian Fredrik Heide vil ta over undervisningen etterfulgt av Monica Lind Kristiansen. Link til webside: [1]

Oppmøte er studentens ansvar.

Assignments

Det vil være 6 obligatoriske øvingsoppgaver i dette kurset, hvorav 4 må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

 • Oppgave 1: [2] leveres innen 30/1/2017 kl. 23.59 (11.59PM) lokal tid.
 • Oppgave 2: [3] leveres innen 6/2/2017 kl. 23.59 (11.59PM) lokal tid.

Oppgave sendes via e-post til: cathl@hiof.no

 • Oppgave 1: Returnert 31/1/2017.
 • Oppgave 2: Returnert 13/2/2017.

Final Exam

Dato: 2/5/2017

 • 4 timers skriftlig eksamen
 • Det benyttes bokstavkarakter: A - F

Policies and Procedures

Vennligst gjør deg kjent med Høyskolens/Universitetet akademisk retningslinjer og prosedyrer. Det er forelesers posisjon at studentene er hederlig, hardt arbeidende og etisk. I uventet hendelse som denne tilliten blir misbrukt, kan de berørte studentene forventer å bli henvist til en akademisk oppførsel nemnd.

Power Point Slides

 • Kp 01: Bedrifsøkonomi: [4]
 • Kp 02: Inntekst og kostnadsbegreper: [5]
 • Kp 03: Kostnadsforløpet: [6]
 • Kp 04: Etterspørsel: [7]
 • Kp 05: Markedstilpasning: [8]
 • Kp 06: Kalkulasjon: [9]
 • Kp 08: KRV-analyser: [10]
 • Kp 09 og 07: Produktvalg og Driftsregnskap: [11]
 • Kp 10: Budsjettering: [12]
 • Kp 11: Prosjektanalyse: [13]
 • Kp 12: Kapitalbehov og Finansiering [14]
 • Kp 03: Excel: [15]
 • Kp 04: Excel: []