Fronter OA

Fra Hiofwiki
Gå til: navigasjon, søk

Denne siden viser status for saker som jobbes med i forbindelse med OA-Fronter. Kontaktpersoner finner her

Spesifikasjonen for Import finnes her

Har begynt å bruke fronterrommet - Rom for HiØs Frontergruppe

Saker til avklaring

 • Endre/rette opp siden om kontaktpersoner for Fronterhjelp
 • Import av student- og ansattbilder. Spesielt sliter lærerne i de store kullene med å bli kjent med studentenes navn.
 • Ønsker avklaring i forhold til SKUT
 • Kurs for studieadministrasjonen i Fredrikstad (februar)
 • Ny versjon av Fronter
 • Nyhet vs melding

Saker torsdag 14. juni

 • Hvordan ligger vi an i forhold til studiestart?
 • Arkivering av vårens rom
 • Y11
 • Annet

Saker fredag 20.04.2012

Fredag 20.04.2012 Fredrikstad 10:00 - 14:00 Rom S 504. (Resepsjonen er orienter om at møtet finner sted.)

Før lunsj tas FS-orienterte saker.

Trond, Linda, Karin H. Lena Knudsen og Nina Buskoven bør komme.

 • Høstens emnerom (Denne saken er meget viktig - 1. pri):

For å unngå trøbbel etter sommerferien er det lurt at mest mulig blir unnagjort så tidlig som mulig. Studieplanene har frist for publisering 1. mai, men noen kan også være klare tidligere. Hvordan kan vi sørge for at emnerom med riktige faglærere blir laget, og når blir det gjort?

 • Studenter som tar eksamen på nytt:

Fronter er ikke filarkiv og studenter skal laste ned og ta egne kopier av dokumenter, på den måten at Fronter distribuerer filer men ikke lagrer. Dersom studenter trenger filer kan de høre med medstudenter om å få tak i filer. (ØSS-doktrine)

 • Eksamensinnleveringer:

Intern/ekstern sensor skal beholde et eksemplar hver til klagefristen er over (3 uker?). Deretter sendes de til eksamenskontoret. Kan vi si at ved eksamensinnlevering i Fronter så skal sensor laste ned besvarelsene slik at disse er tilgjengelige også etter at rommet blir arkivert?

 • Eksterne sensorer
 • Publisere direktelenke til person som er FS-ansvarlig for studium, [1].
 • Arkivering av vårens emnerom

Trenger dato for når dette tidligst kan gjøres. Trenger liste over flersemesterkurs. Trenger liste for eksamener som kommer etter arkiveringsdato.

Etter lunsj (FS-folket trenger ikke å delta, men Trond er velkommen):

 • Skal vi konstituere oss? Styrer, råd og utvalg? Gruppe for LMS-drift? Pro vs cons. Må i så fall være proaktiv og lage mandat selv.
 • Samspillet mellom frontergruppa og it-vakta/HelpDesk

Hvem skal kunne svare på hvilke typer henvendelser. Likt for Halden og Fredrikstad?

Saker torsdag 27.10.2011

Fredrikstad, rom H333, klokka 10:00 og utover, lunsj inkl.

 • Prat - fungerer ikke i vår installasjon. Dette er et nyttig verktøy for samarbeid. Er det mulig å løse dette?
 • Nyheter vs. meldinger. Pr. idag brukes meldinger for å formidle beskjeder. Nyhetsverktøyet har den fordelen at beskjedene kan utgå på en viss dato. Jeg ønsker at vi diskuterer om vi heller burde bruker nyheter?
 • Ny emnerom for våren 2012
 • Bli enige om ordlyd i fellesmail for prosessen rundt arkivering av rom og nye emnerom, muligens også mail til studiestedsadministrasjonene angående nye emnerom.
 • HiØs felles Rom-mal. Kan den forbedres?
 • Vaktmester-rolle:
  • Hvordan skiller den seg fra OA/HiØ­/01 Manuelle grupper­/06 HIØ Medlemmer utvalg/prosjekter­/Administrativt ansatte
  • Kunne se kontakter?
  • Kunne endre medlemmer i grupper?
 • Om oppryddingsrutiner:
  • Manuelle grupper: Bør de tømmes, gjenbrukes eller slettes når studiet er over?
  • Manuelle rom: Bør de arkiveres, slettes eller renses og gjenbrukes?
 • Ansatte med rettigheter i Fronter som også er studenter
 • Integration Management Console
 • Kurs for Fag-ansatte og kursing av Adm-ansatte
 • Evalueringsverktøyet - bør vi ta det i bruk. Gir dette muligheter for anonyme svar?

Dagsorden (siste møte for LVS)

 • 1. juni 1200 - 1500


Adobe connect: https://connect.uninett.no/oss/


Saker:

 • Rettigheter til HIØs Fronteradministratorer
 • Brukerundersøkelse Fronter.com/oa 2011
 • Arkivering av rom/sommerrydding
 • Endringer fra juli 11 (diskusjon)
  • Porteføljeknapp som viser studentens portefølje i alle rom
  • Endringer på Dagens
   • Enten all informasjon frem på forsiden eller bedre inngang til rommene på forsiden.
  • Nytt design
  • Fjerne forum fra rommalen
  • Fjerne lenker fra rommalen
  • Sette inn varsel for prøver
  • Bedre opplæring i bruk av arkivet
  • Fjerne kalender
  • Meldinger: Felles standard (Meldinger/nyheter/forsideverktøy).
  • ical i kalender i Fronter?
 • Orientering: Prøveverktøy til bruk ved evalueringer på ØSS
 • Eventuelt

Planlagte utfordringer

 • Fronter-rutiner - en del av Hiof-rutiner hvem informerer?
 • Innstallering av OES Active X på ansattes PC-er for å kunne gi kommentarer direkte på studentinnleveringer (OES)
 • Integrasjon
  • Sortere persongrupper under samlenode for persongrupper.
  • At både undervisningmeldte og vurderingsmeldte blir meldt inn i rom.
 • SMS
 • Samle erfaringer med FIM

Under arbeid

 • Grupper/basisgrupper (vi er vel ikke helt fornøyd med løsningene enda?)
 • Har sett noen tilfeller der oppsett av e-post ikke har fungert. Mulig at dette i så måte må fikses manuelt av brukeren. PKM
 • Arkivering av rom (start of year-prosedyrer)
 • StudentWeb: Oppmelding til ny ordinær eksamen gir kun vurderingsmelding, ikke undervisningsmelding. Linda ser på om dette kan endres.
 • Import av bilder
 • Kalender fjernes fra Dagens

Bugs

 • E-postkontoer for nye brukere
 • Lydinnspilling
 • Trøbbel med ved bruk av fransk

Integrasjonendringer

Ferdig

 • Ny hiof.no/fronterhjelp
 • Import: Navn på student blir IKKE oppdatert i importen. Studenten fikk rettet navn senere og etter at brukerprofilen ble laget. Studenten har også to sett med e-postadresser ved hiof. Løsning: Rettet navn manuelt i Fronter og håpet/håper at det funker. PKM
 • SKUT - Teknisk hjelp vs sekretærbistand: Avdelingens administrator er ansvarlig for å lære opp sine ansatte i Fronter selv om de også jobber for SKUT. Antonella har fått opplæring i det resterende.
 • Løst med ny integrasjon: Historikk på rom: Det er riktig at en student skal se tidligere rom i fronter. Et unntak er når en student slutter men har tilknytning til et rom som fortsatt er i bruk. Studenten ser dermed mange meldinger på sin "Dagens".
 • Vaktmesterfunskjonalitet/fleksiadmin for studieledere adm personale
 • Studenter må tas ut av kull når de slutter i kullet.
 • Separasjon av sammenslåtte rom (bug rettet av Fronter)
 • Alle romnavn og gruppenavn må ha maks 49 tegn (Midlertidig fiks gjort av Fronter, patch som løser problemet skal komme i februar)
 • Nye maler (ses på til sommeren igjen)
 • Trash-folder på e-postimport (satt i produksjon 17/12, dette har ikke tilbakevirkende kraft mao gjelder kun for nye brukere)
 • Sammenslåing av rom legger til grunn [opptak] lister
 • Ephorus (rutiner sendt av Trond 8.12.09)
 • Elluminate (satt på juli 2010)
 • Avdelingsrom/HIØ-rom
  • Hvordan få automatisk med alle de riktige personene (manuell rutine beskrevet under fronterrutiner HIØ)?
 • Ansatte ser ikke studenter på sin avdeling (Alle lærergrupper satt på vis kontakter på HIØ-node)
 • Offentlige rom (mulighet skrudd på)
 • Sammenslått rom ved feiltakelse der studentgruppe fortsetter å bli meldt inn i feil rom; ble rettet av Fronter-support primo studiestart.

Maler

Bruker "Mal for studenter og ansatte h09"(nyttnavn?).

Dagensoppsett (nytt des 10):
kolonne 1 kolonne 2
Meldinger (8) Infosentral(8) m nyheter, e-post, diskusjon, arkiv
Tilgang til rom Varslinger

Manuelle rutiner

Fellesrutiner HIØ

Fronterrutiner ØSS

Fronterrutiner LU

Fronterrutiner HS

Fronterrutiner IR

Fronterrutiner IT