Dokumenter og web

Fra Hiofwiki
Gå til: navigasjon, søk

Velkommen til denne siden for kurset i "Dokumenter og web". Bruk siden til å dele erfaringer, smarte løsninger og synspunkter med andre.

Kurssidene er på [http://www.it.hiof.no/~borres/dwkurs] og en del relevant materiale ligger på: [http://www.it.hiof.no/~borres/dw]

XML

XML-editor for Mac med validering av DTD og Schema samt transformering til dokumenter via XSLT. [http://www.editix.com/]

Python

A Byte of Python - Introduksjon og "oppslagsverk" for Python 2.x (oppdateres ikke lenger) og 3.x (oppdateres kontinuerlig), tilgjengelig på nett og som PDF. Lettleselig, ment å være tilgjengelig nok for folk nye til programmering, men går fint å hoppe over kjente temaer.

Introduksjon i Python i form av videokurs er også tilgjengelig på [The New Boston]

Anbefaler å ta en titt på googles eget 2-dagers python-kurs på [google pyton class]. Kurset består av et antall youtube-videoer, og fine øvelsesoppgaver etter hvert "kapittel".

Javascript

JavaScript Testing Beginner's Guide : Test and Debug JavaScript the Easy Way [ on ebrary]

Prosjektserver frigg

SSH:

Logg inn på frigg.hiof.no med din vanlige feide bruker & pass. Da havner du i ditt hjemmeområde, nå skal du navigere 4 mapper bakover ('cd ..' x 4)

Skriv så: cd data3/dokweb/h2013/dokweb_h13X (fungerer ikke det så bytt ut path med /mnt/iscsi3/data3/dokweb/h2013/dokweb_h13X) og du kommer til deres hjemmeområde i faget.

Skal du i tillegg lage en snarvei i ditt hjemmeområde til denne mappen, så slipper du å navigere hele veien hver gang du skal endre rettigheter til en fil.

Stå først i ditt hjemmeområde på frigg (ikke gruppemappa): Skriv da: ln -s /mnt/iscsi3/data3/dokweb/h2013/dokweb_h13X/htdocs/ <navnPåDenNyeMappa>

Tada!

Rettigheter på Filer og Kataloger på Prosjektserver frigg

Standard rettigheter for filer og kataloger på frigg er 775. Dette gir (read,write,execute) rettigheter for eier og gruppe, samt (read og execute) for resten.

Bruker www-data er medlem av alle gruppene, så default har denne skrivetilgang til alle filer og kataloger. Når man arbeider med filer og kataloger via samba fra windows/mac settes dette automatisk korrekt og det er ikke noe man trenger å tenke på.

Når man oppretter filer via terminal (ssh) direkte på server må dette settes manuelt.

Gjøres slik:

chgrp gruppeid filnavn (gruppeid = dokweb_h131, dokweb_h132, osv.) Denne kommandoen endrer gruppeier fra det som er default, til gruppen deres på frigg.

chmod 775 filnavn Denne kommandoen endrer rettigheter til 775

Det blir helt tilsvarende for opprettelse av kataloger via terminal. Når disse 2 kommandoene er kjørt vil de andre medlemmene på gruppen få tilgang til å redigere på filene.