Digitale Verktøy

Fra Hiofwiki
Gå til: navigasjon, søk

Beskjeder

  • Gunnar er sykmeldt til midten av oktober...men kommer til å bidra etter beste evne og helse, spesielt når det gjelder oppgaver og oppdrag.
  • Jeg er litt på etterskudd når det gjelder tilbakemeldinger på oppgaver/oppdrag...være tålmodige, de kommer etterhvert :-)

TO DO

  • Oppgave: ...kommer snart...
  • Oppdrag: ..kommer snart...


Kurset

Den offisielle kursbeskrivelsen finner du her.

Kurset er praktisk orientert, og hovedformålet er å få innsikt og erfaring i bruk av at vidt spekter av digitale verktøy som brukes innen mediaproduksjon. Dette omfatter både utstyr (datamskiner, printere, scanner, mobiler, kameraer, etc.) og programvare. Emnet er nært knyttet til Studiofaget. Hovedvekten kommer til å ligge på tekst, web og foto.

For hver uke tar vi for oss ett tema. Temaet introduseres i første del av kursdagen. Til hvert tema vil det bli gitt en oppgave, som vi starter å jobbe med siste del av kursdagen. Oppgavene er obligatoriske. Til hvert tema vil det også bli gitt ett eller flere oppdrag, og minst ett oppdrag må gjennomføres hver uke. Oppdragene vil som oftest bli sendt ut pr. SMS, og vil ha en kortere eller lengre frist. Detaljer rundt utføring av oppdragene vil bli lagt ut på disse sidene. Oppgavene og oppdragene skal være gjennomført og lenket opp på wiki'en senest morgenen før kursdagen!

Oppgavene og oppdragene skal samles i en mappe, som vil være hovedgrunnlaget for karaktersettingen.


Gunnar Misund er fagansvarlig...men både Børre L og andre vil være med å dra lasset.

Plan

Uke Dato Tema Oppgave Oppdrag Ressurser
33 19/8 Intro T1: Mine digitale verktøy A1: Portrett -
34 26/8 Digital infrastruktur / Arbeidsflyt T2: Min infrastruktur A2: Tekstfortelling, A3: Bildefortelling slides
35 2/9 Tekst T3: Tekstpresentasjon A4: Øyeblikksbilde
...
38 23/9 Grafikk og bilder T4: Digitale bilder A5: Bildemanipulering Oversikt


Deltagere

Oversikt over deltagerne finner du på DV Deltagere. Du må selv sørge for å vedlikeholde lista etterhvert som du blir ferdig med oppgaver og oppdrag!

Oppgaver

DV Oppgaver

Oppdrag

DV Oppdrag

Verktøy og ressurser

  • Filflytting uten VPN: Fugu
  • Bilde av skjermen: Grab (innebygd Mac app, søk på grab i spotlight)
  • Lage film av det du gjør på skjermen: snapz
  • Open source / gratis / bra alternative til Office pakken (tekstbehandling, regneark, lysark, etc.): OpenOffice

Tips

  • Når dere skal installere Adobe programvare må dere legge inn lisensnøkkelen under installasjonen. Dersom dere velger "Trial" og senere forsøker å legge inn produktnøkkelen vil dette vanligvis ikke fungere. Programmet må da installeres på nytt. Avtalen og lisensnøklene finnes her: Avtale/nøkler Geir
  • Bruk eduroam som trådløst nett. Skriv brukernavn@hiof.no i feltet for brukernavn og dere vil kunne bruke "Eduroam" nettet over hele Europa, f.eks. hos UiO eller NTNU. "Security" er "WPA2 Enterprise". Geir