Designmetoder 2016

Fra Hiofwiki
Gå til: navigasjon, søk

About the course

  • Responsible for the course: Joakim Karlsen (joakim.karlsen@hiof.no)
  • Official course description: [1]

NEWS

Eksamen

Deleksamen 1 er et gruppeprosjekt som teller 60%. Det gis gruppekarakter på prosjektet.

Max. 3000 ord ikke inkludert referanser og illustrasjoner.

Frist 8. Desember kl. 14:00 på infotorget (2 eksemplarer).

Deleksamen 2 er en individuell rapport som teller 40%. Det gis individuell karakter på rapporten.

Skriv et individuelt essay på max. 1500 ord (eksklusiv referanseliste) om gruppeprosjektet deres.

Reflekter over styrker og svakheter ved metodevalgene som ble tatt i gruppeprosjektet med referanse til forelesningene, pensum og annen litteratur.

Dere skal ha minst 7 referanser hvor minst tre av dem skal være til akademisk litteratur.

Frist 15. Desember kl. 14:00 på infotorget (2 eksemplarer).

Gruppeprosjekt Forklaring

Etter en del spørsmål knyttet til gruppeprosjektet utdyper jeg litt.

1: Dere skal være max 4 personer på gruppa.
2: Dere bestemmer selv hva dere skal designe, men det må være noe digitalt (fordi det ikke er et kurs i industridesign).
3: Gruppeprosjektet er løsrevet fra Rui's workshops, men dere kan spørre både han og meg om veiledning.
4: Til 30/9 publiserer dere en plan for prosjektet på FRIGG med fasene undersøke, designe, prototype og evaluere.
5: Til 1/11 publiserer dere en foreløpig rapport på FRIGG om gruppeprosjektet hvor dere redegjør for undersøkelsen og designet (helst med skisser).
6: Lykke til!

Gruppeprosjekt

Dere skal gjennomføre designprosjekt i grupper (max. 3-4 personer) hvor dere tar i bruk det dere lærer i forelesningene og workshopene.

Dere bestemmer selv hva dere vil designe, men det er naturlig at produktet har minst en digital komponent. Prøv å ”find some love” og ha det gøy!

Arbeidskravene i kurset er deltagelse på Ruis workshops og at dere innen 30. September har lastet opp en plan for prosjektet på frigg. Her skal dere svare på hva dere skal designe, hvorfor og hvordan dere har tenkt å gå fram (med tidsplan).

Gruppene får tilbakemelding fra meg på planen og en ny frist hvis denne ikke er godkjent.

Sluttrapport
Sluttrapporten skal være på max. 3000 ord.

Legg vekt på aktivitetene:

• Undersøke
• Designe
• Evaluere

Gi en god nok beskrivelse av prosjektet deres til at en utenforstående kan forstå hva dere har gjort og hvorfor. Ta med bilder og illustrasjoner, det gjør det enklere for leseren.

Supervision / Feedback

De neste tre forelesningene kommer til å bestå av en times forelesning, så veiledning og tilbakemelding.

Rediger tabellen for å "booke" tid. Fyll ut hvem dere er og hva dere vil ha tilbakemelding på (med lenke til relevant arbeid).

Det er obligatorisk å sette dere opp, og jeg forventer at dere booker dere inn på 2 av 3 uker.


Week When Who What
44 11:15 Gruppe 5 - Daniel og Lars-Fredrik Veiledning
44 11:35 "Gruppe 2" Veiledning på foreløpig rapport og gjennomgang hittil
44 11:55 Gruppe 3 Veiledning på foreløpig rapport.
44 12:15 Gruppe 1 Veiledning
44 12:35 Gruppe 1612 - Julian, Fredrik, Maciej
44 12:55
44 13:15
44 13:35
44 13:55
45 11:15 Gruppe 7 Veiledning
45 11:35
45 11:55 Gruppe 164 Veiledning
45 12:15 Gruppe 1 Veiledning
45 12:35 Gruppe 10 Veiledning
45 12:55
45 13:15 Gruppe 11 (Hammad Butt) Veiledning
45 13:35
45 13:55
46 11:15 "Gruppe 2" Veiledning på ferdigstilling
46 11:35 Gruppe 164 Veiledning
46 11:55 Gruppe 10 Veiledning
46 12:15 Gruppe 1 Veiledning
46 12:35 Gruppe 5 - Daniel og Lars-Fredrik Veiledning
46 12:55 Gruppe 11 (Hammad Butt) Veiledning
46 13:15 Gruppe 3 Veiledning
46 13:35
46 13:55

Schedule

Normal lecture times are Tuesday 10:15-14:00 in room D1-055/056. In your schedule it is from 10:15 to 16:00, meaning that when we need more time, for example when doing workshops.


Lecturer:

  • JK - Joakim Karlsen
  • RM - Rui Martins


Week Theme Notes Literature Deliveries Lecturer
34 Introduction to Interaction Design Interaction Design Ch. 1-2: [4][5] JK
35 Aspects of Interaction Design Interaction Design Ch. 3-5:[6][7][8] JK
36 Interfaces and Doing IxD (INTRO) Interaction Design Ch 6 and 9: [9][10] JK
37 Doing IxD Interaction Design Ch 10-11: [11][12] JK
38 Design workshops:
1. Design-thinking in the real-world
1.1 Keeping it lean D-School design methods: [13]
Class slides: [14]
RM
39 Design workshops:
1. Design-thinking in the real-world
1.2 Thougthless Acts Fulton Suri, Jane, Thoughtless Acts: [15]
class slides [16]
RM
40 Design workshops:
2. Designing experiences
2.1 Empathy: scenarios and personas Class slides: [17] RM
41 Design workshops:
2. Designing experiences
2.2 Fail fast. Rapid prototyping techniques Class slides: [18] RM
42 Design workshops:
2. Designing experiences
2.3 Fail faster. Real-time prototyping Class slides: [19]
Media: [20]
TouchDesigner: [21]
RM
43 Design workshops:
2. Designing experiences
2.3 Fail faster. Real-time prototyping TouchDesigner: [22] RM
44 Evaluation Interaction Design Ch 13-15: [23] JK
45 Thoughtful Interaction Design Feedback Projectwork Thoughtful Interaction Design [24] JK
46 Thoughtful Interaction Design Feedback Projectwork Thoughtful Interaction Design JK
47 Project Presentation Project presentation including idea / design / prototype stages JK