Bedriftspraksis

Fra Hiofwiki
Gå til: navigasjon, søk

Bedriftspraksis ITD35014 Høsten 2017

Dette er et valgfritt emne for alle bachelorstudentene ved avdeling for informasjonsteknologi. Det er på 10 studiepoeng (1/3 av semesteret) og gjennomføres i løpet av høsten i 3. studieår.

Målet er å gi studenten et innblikk i og erfaring fra den daglige driften i en bedrift eller organisasjon der bruk av IT står sentralt, og dermed få en følelse av hvordan det er å jobbe med IT i den "virkelige verden". Studenten skaffer selv praksisplass. Arbeidsoppgaver og annet praktisk bestemmes av bedriften og studenten i samarbeid med fagansvarlig. Det er viktig at bedriften ikke ser på studenten som "gratishjelp", men legger til rette for et godt samarbeid. Bedriften stiller også med kontaktperson/veileder.

Det skal brukes minimum 200 arbeidstimer, inkludert forarbeid, rapportering, presentasjon og annet nødvendig arbeid i forbindelse med emnet. Karakteren er bestått/ikke bestått, og er basert på presentasjon og rapport.

Den offisielle emnebeskrivelsen finner du her, og fagansvarlig er Gunnar Misund (92462431). Vi har også en facebook-gruppe.

Valg av bedrift

Som sagt er det studentene som skal finne fram til passende IT-orientert bedrift, med en profil som passer den enkeltes studieretning. Erfaringsmessig er det gunstig å finne en noenlunde stor bedrift, med 10 eller flere ansatte. Små (typisk 2-3 ansatte) og nystartede bedrifter fungerer erfaringsmessig dårlig. Dere kan gjerne ha en dialog med fagansvarlig i forkant, der dere kommer med forslag. Når dere har bestemt dere for bedrift, kan dere bruke dette notatet som redegjør for emnet. Fagansvarlig skal godkjenne valget.

Veiledning med fagansvarlig

Fagansvarlig kaller inn til obligatorisk veiledning i etterkant av innleveringer av prosjektplan. Ved behov avtales veiledning etter innlevering av midtveisrapport. Fagansvarlig stiller også gjerne opp til veiledninger utenom dette, og svarer selvsagt på spørsmål etc., bare ta kontakt pr. epost.

Datoer

1/9 Avtale med bedrift
8/9 Prosjektplan
20/10 Midtveisrapport
29/11 Sluttrapport
14/12 og 15/12 Presentasjon/eksamen

Leveranser

Hvis ikke annet er angitt skal leveransene leveres som PDF vedlagt epost til fagansvarlig, innen 17:00.

Prosjektplan
 • Navn og kontaktinfo på student
 • Navn på bedrift og kontaktperson, inkludert kontaktinfo
 • Kort beskrivelse av bedriften
 • Kort beskrivelse av arbeidsoppgavene og hvordan de er tenkt utført, inkludert samarbeidsform
 • Framdriftsplan som skal inneholde et antall aktiviteter (inkludert forarbeid, arbeid med rapport etc.), der hver aktivitetet er beskrevet med
  • Hva som skal gjøres
  • Eventuelt hva som skal leveres
  • Omtrentlig start- og sluttdato
  • Omtrentlig antall timeverk
 • Underskrift fra arbeidsgiver, student og fagansvarlig
Midtveisrapport
 • Forside med navn, emne, skole, sted og dato
 • Kort beskrivelse av hva som er gjort til nå
 • Oversikt over timebruk
Sluttrapport
 • Forside med navn, emne, skole, sted og dato
 • Beskrivelse av arbeidet som er gjort
 • Diskusjon/refleksjon: Erfaringer, lærdommer, tanker om hva som ble bra/ikke bra etc.
 • Vedlegg 1: Attest fra bedriften:
  • Kort beskrivelse av hva som er gjort
  • Hvis bedriften ønsker det: Kort vurdering av innsatsen
 • Vedlegg 2: Dokumentasjon hva som er gjort og når, samt tidsbruk (type dagbok/timeliste)
 • OBS: Sluttrapporten (utskrift på papir) skal leveres på eksamenskontoret innen 30. november 14:00. Den skal også sendes pr. epost (PDF) til fagansvarlig innen samme frist.

Som dere skjønner, vil det være lurt å føre en dagbok/timeliste, det vil gjøre det langt lettere å skrive midtveisrapporten og ikke minst sluttrapporten.

Studenter

Etternavn Fornavn Retning Epost Bedrift Kontakt Plan Midtveis Slutt

Liste over noen tidligere praksisbedrifter

Bedrift Kontakt
Nexans Jan-Roger Andersen
Jøtul Janne Rosli Lindström janne.lindstrom@jotul.no
COWI Fredrik Bjørland frbj@cowi.no Tlf: 416 700 51
Tinymesh Rolv Møll Nilsen 93216714 mn@tiny-mesh.com
Evry Knut Ruud 90 53 82 57 knut.ruud@evry.com
Logiq Gisle Åsberg gisle@logiq.no 913 94 087
Saab Technologies Per-­Olav Rusås per-olav.rusas@saabgroup.com 97 00 33 78
Netlight, Oslo Andrea Hvattum 48022586 andrea.hvattum@netlight.com
Blindeforbundet, Oslo Frode Røinaas frode.roinaas@blindeforbundet.no
TV2 Stig Gøran Nordahl 97578222 stig@tv2.no
www.luckyview.no Magnus Norsted magnus@luckyview.no
Egmont Publishing Elsebeth Danielsen elsebeth.danielsen@egmont.com 932 45 195
Mediaagency.no Andreas Hatlem 98628231
showfabrikken.no Bjørn Øyvind Bya bya@showfabrikken.no 971 16 766
Infotjenester, Sarpsborg Petter Ekrann Petter.Ekrann@infotjenester.no
ATEA Robert Foss Robert.foss@atea.No 95142238
Outsearching Ronny Bergersen, 958 60 007, Ronny@outsearching.com
vbmedia.com Vetle Børresen 913 41 713 vetle@vbmedia.no
Halden Arbeiderblad Morten Ulekleiv 41414004 morten.ulekleiv@ha-halden.no
Sarpsborg 08 Ole Martin Skjervengen skjervengen@sarpsborg08.no 977 02 995
pmdata.no Pål Grandahl 481 92 880 paal.grandahl@pmdata.no
Drivhuset: www.drivhusetostfold.no Solveig Østby Vitanza solveig@drivhusetostfold.no 98215678


Eksamen

Hver student får 15 min til å presentere praksisen sin, og deretter blir det satt av 5 min til spørsmål/diskusjon. Ved eksamen er normalt sensor og fagansvarlig tilstede, men hvis det er ønskelig, kan også arbeidsgiver være med.


Kjøreplan