Android-programmering 2014

Fra Hiofwiki
Gå til: navigasjon, søk

Viktige meldinger


Kursside for Android-programmering 2014.

Foreleser

Lars Emil Knudsen (lars.e.knudsen@hiof.no)

Har kontor på rom D1-010.

Øvingstimer

Øvingstimer er satt opp på rom D1-053:

 • Onsdager 10:15 til 12:00
 • Torsdager 12:15 til 14:00


Veiledere

Forelesninger

Kode som gjennomgås i timen finnes på GiHub: Android-Programmering 2014.

Ingen Forelesning - 11.02.2013

Prøver å være tilgjengelig på mail.

Ingen Forelesning - 03.02.2013

Jobb med oblig 2.

Prøver å være tilgjengelig på mail.

Forelesning 03 - 14.01.2013

 • Fragments

Ingen Forelesning - 21.01.2013

Tilgjengelig på kontoret.

Forelesning 02 - 14.01.2013

 • Activity
 • Eksplisitte Intents
 • Intent Filter
 • Implisitte Intents
  • Action
   • Extras
  • Category
  • Data

Kodeeksepler

Forelesning 01 - 07.01.2013

 • Hva er Android?
 • Historie
 • Versjoner
 • Androidarkitekturen
 • Activity life cycle
 • Oppsett utviklingsmiljø

Kodeeksepler

Prosjekt

Det vil som forespeilet bli kjørt et prosjekt i løpet av faget. Det er dette prosjektet som vil være grunnlaget for evaluering. Prosjektet vil gå ut på at dere planlegger, designer, dokumenterer og implementerer en Android applikasjon.

Det er et krav at dere gjennom prosjektet demonstrerer en beherskelse av:

 • Java
 • Oppbygning av brukergrensesnitt
 • Bruk av sensorer, eller annen form for hardware i telefonen (kan være akselerometer, høyttaler, vibrasjon, GPS, gyroskop etc.)
 • Datalagring
 • Støtte for forskjellige Android versjoner

Det vil være en fordel, men ikke et krav at applikasjonen inneholder flere av følgende kriterier (kan komme flere):

 • Inneholder servicer
 • Innhenting av innhold fra eksterne kilder
 • Tråder
 • Widget

Hver gruppe vil ha et møte med enten meg, eller en av studentassistentene annenhver uke. Mål for hva som bør oppnås de neste to ukene vil fastsettes i dette møtet. Møtet og oppgavene for de neste to ukene vil måtte dokumenteres på GitHub eller Trac. Når og hvor møtene skal være avtales individuelt med hver gruppe.

Skriv opp prosjekt og deltagere i Grupper i Android-programmering 2014.

Obliger

Oblig 03 - Leveres innen 11.03.2014 24:00

Applikasjonen skal hente informasjon fra ett av API'ene:

Olav har også satt sammen en alternativ tjeneste her http://www.it-stud.hiof.no/android/data/randomData.php som bytter mellom 3-5 datasett fra deanclatworthy.com som kan brukes under utvikling.

Dette gjøres ved å gjøre en request på f.eks:

Som gir Json tilbake. Denne Json'en skal så håndteres, og f.eks. tittel og rating skal vises i grensesnittet.

Det vil være OK og bare vise det første treffet. Men det er lov og gjøre mer ut av det hvis dere ønsker, som å vise alle alternativene man får tilbake, og velge mellom disse.

Søket gjøret med et input tekstfelt og blir trigget av en knapp.


For morsomhetens skyld, så skal det også gå an og navigere til en annen aktivitet fra ActionBar'en, hvor man skal vise det norske flagget tegnet ved hjelp av layouts og views.


Tips:

 • Kan bruke google sitt bibliotek gson til json håndteringen - https://code.google.com/p/google-gson/
 • Husk og legge til <uses-permission > i Manifestfilen
 • AsyncTask kan benyttes til å gjøre nettverksrequest utenfor UI tråden

Obligen lastes opp individuelt til Frigg siden dere har opprettet for faget. Det vil også være her den endelige prosjektbesvarelsen skal leveres.

Oblig 02 - Leveres innen 11.02.2014 24:00

Dere skal lage et android prosjekt som inneholder et sett med knapper på bunnen. Knappene skal gjøre følgende:

 1. Starte en annen aktivitet i appen
 2. Legge til en fragment med et bilde i hovedaktiviteten
 3. Bytter ut den foregående fragmenten med en annen fragment (back-knappen skal fortsatt fungere)
 4. Lage en notification OG en Toast-melding
 5. Starte en kameraapplikasjon
 6. Får mobilen til å vibrere

Det skal også være et eget layout for landskap hvor knappene er på høyre side.

Hele prosjektet skal pakkes i en .zip fil, lastes opp på Dropbox eller liknende, og lenke til nedlasting sendes til studentassistentene på mail.

Obligen skal leveres individuelt.

Oblig 01 - Leveres innen 21.01.2014

 • Opprette en gruppe
 • Dere skal lage en beskrivelse av applikasjonsidèen (gruppe)

Svar på teorispørsmål:

 1. Forklar:
  1. Intent
  2. View
  3. Activity
  4. Content provider
  5. Service
 2. Hva benyttes AndroidManifest.xml til?
 3. Forklar Activity Life Cycle?

Obligene kan nå i første omgang sendes på mail til (lars.e.knudsen@hiof.no). Disse utføres individuelt med mindre noe annet er gitt.